en

Gegevens-Beleidsplan

RSIN-nummer
850119659

KvK-nummer
51668874

Vestigingsadres
Dorpsstraat 14
6741 AK  LUNTEREN

Telefoonnummer
0310-59 64 00

E-mailadres
info@noaber.com

Bestuur
Het Bestuur van de Noaber Foundation bestaat uit:

Strategisch Adviseur

Beloningsbeleid
Conform de statuten ontvangen de leden van het Bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en een niet overmatig vacatiegeld.

Beleid en Bestedingen
Voor wat betreft de doelen, het beleid en de bestedingen van de Stichting, verwijzen wij naar het recente Jaarverslag en deze website.

Beleidsplan

Beleidsplan