en
Jaarverslag

Deel via:

People

In het Jaarverslag over 2019 worden het beleid en de koers van de Stichting samengevat. Bovendien geven we een indruk van de besluiten die in dat jaar zijn genomen over nieuwe bestedingen en het in een aantal gevallen beëindigen van projecten en deelnemingen.

Visie 
De visie die ten grondslag ligt aan onze activiteiten is onveranderd. We blijven streven naar het bijdragen aan oplossingen die langer gezond leven ondersteunen. De innovatieagenda die we daarvoor hebben opgesteld, bleef ook in het afgelopen jaar leidend. Wel werkten we verder aan de implementatie van een koerswijziging. Het bestuur besloot dat we van een projecten-financierende organisatie over gaan naar programma-financiering. Dat begint zich af te tekenen in onze portfolio.

Bestedingen
De bestedingen werden overigens nog steeds gedaan in de vorm van donaties of investeringen en we bleven streven naar structurele, strategische samenwerking met partijen die zich in onze visie herkennen (en wij in die van hen).

Koers
Ook de missie van de Noaber Foundation is onveranderd: noaberschap blijft onze motivatie en het gaat ons om het stimuleren van veranderingen en het verbeteren van gezondheid: driving change, improving health. En dat doen we met en voor mensen. Dat is dan ook de reden dat we dit keer voor het thema people kozen als rode, gekleurde, draad door ons jaarverslag. Een jaarverslag dat bovendien interactief is gemaakt: als u wilt en verder geïnteresseerd bent in de organisaties waar we het over hebben, kunt u via een link in het document direct naar de website van de betreffende organisatie gaan.

Jaarverslag: Interactieve pdf