en
Jaarverslag

Deel via:

Course

In het Jaarverslag over 2018 worden het beleid en de koers van de Stichting samengevat. Bovendien geven we een indruk van de besluiten die in dat jaar zijn genomen over nieuwe bestedingen en het in een aantal gevallen beëindigen van projecten en deelnemingen.

Visie
De visie die ten grondslag ligt aan onze activiteiten is onveranderd. We streven naar het ondersteunen van oplossingen die langer gezond leven ondersteunen. De innovatieagenda die we daarvoor hebben opgesteld, bleef ook in 2018 leidend. Wel werd een begin gemaakt met een zekere koerswijziging. Er tekent zich de ontwikkeling van programma's af. Dit is goed te zien in onze projectenportfolio. In 2018 besloot het bestuur namelijk tot het (mee)financieren van een aantal projecten en organisaties die actief zijn op het gebied van leefstijl. 

Bestedingen
De bestedingen werden overigens nog steeds gedaan in de vorm van donaties of investeringen en we bleven streven naar structurele, strategische samenwerking met partijen die zich in onze visie herkennen (en wij in die van hen).

Koers
Ook de missie van de Noaber Foundation is onveranderd: noaberschap blijft onze motivatie en het gaat ons om het stimuleren van veranderingen en het verbeteren van gezondheid: driving change, improving health. Die 'windstreken' bepalen onze koers!

Jaarverslag: Interactieve pdf