en
Jaarverslag

Deel via:

Noaberschap

 

In het Jaarverslag over 2016 wordt het beleid van de Stichting samengevat en een indruk gegeven van de besluiten die er in 2016 zijn genomen wat betreft de bestedingen en het in een aantal gevallen beëindigen daarvan.

Wat betreft het beleid, wordt in het jaarverslag aangekondigd dat 2017 een transitiejaar zal zijn. Dit betekent onder meer dat er veranderingen in de structuur zullen worden doorgevoerd. Doel van deze veranderingen: vereenvoudiging, meer transparantie en een grotere impact.

De visie die ten grondslag ligt aan onze activiteiten blijft echter onveranderd. We streven naar het ondersteunen van oplossingen die langer gezond leven ondersteunen. De innovatieagenda die we daarvoor hebben opgesteld, blijft leidend bij onze bestedingen. Bestedingen die overigens in de vorm van donaties of investeringen kunnen plaatsvinden. In ons werk streven we daarbij naar structurele, strategische samenwerking met partijen die zich in deze visie herkennen.

Ook de missie van de Noaber Foundation is onveranderd: noaberschap blijft een leidend thema en het gaat om het stimuleren van veranderingen en het verbeteren van gezondheid: driving change, improving health.