en
Actueel

 Wim Post

Wim Post Programma manager

Stoppen met roken: maar dan anders en effectief?

Deel via:

Stopadvisor

In Nederland roken 3,5 miljoen mensen en jaarlijks overlijden ongeveer 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. Dagelijks roken komt meer voor onder laagopgeleiden dan onder hoogopgeleiden.

Inmiddels is een gedifferentieerd aanbod van bewezen effectieve interventies voorhanden om mensen te helpen stoppen met roken. Er zijn echter verschillende knelpunten in de toeleiding naar en deelname aan deze interventies: laagopgeleide rokers vinden minder hun weg naar gedragsmatige ondersteuning, beschikbare interventies zijn niet toegesneden op laagopgeleide en/of laaggeletterde rokers en er zijn uitdagingen wat betreft de vergoedingen. Daarnaast hebben laagopgeleiden in hun dagelijks leven vaak andere zaken aan hun hoofd die belemmerend kunnen werken bij het stoppen, zoals schulden, werkloosheid, problemen in het gezin etc. Een stoppen-met-roken interventie voor laagopgeleiden zou daarom moeten worden ingebed in een breder programma waar ook de eventuele achterliggende of diepere problematiek wordt geadresseerd.

Oplossing
In het Verenigd Koninkrijk is een online stoppen-met-roken interventie ontwikkeld: Stopadvisor, die in een randomised control trial (RCT) is onderzocht op effectiviteit. Stopadvisor heeft de volgende kenmerken: programma is gepersonaliseerd, sluit aan  bij de persoonlijke motivatie van de gebruiker, maakt gebruik van technieken die de stemming verbeteren, betrekt het sociale netwerk erbij en biedt van afleiding bij moeilijke momenten waardoor terugval wordt voorkomen.

Betrokkenen
De App die wordt ontwikkeld en het bijbehorende ondersteunende programma zullen worden toegepast in vijf gemeenten. In het project werken meerdere organisaties samen: Pharos (expertisecentrum gezondheidsverschillen), het Trimbos Instituut en het LUMC (NeLL: Nationaal eHealth Living Lab). Daarnaast zijn ook de Hogeschool Utrecht de Universiteit van Amsterdam en University College London (dat de Engelse StopAdvisor heeft ontwikkeld) bij de ontwikkeling betrokken. 
De Noaber Foundation is een van de financiers van het project. Het past binnen onze innovatieagenda omdat het een bijdrage zal levereren aan gezond leven en leefstijlverandering.

Planning
De app wordt op 21 januari 2019 gepresenteerd tijdens de ICT&health openingsmanifestatie die het begin van de landelijke e-health week 2019 inluidt.

nieuwsbericht pharos

Interview
In ICT&health nr. 03/2018 staat een interview met Robbert van Bokhoven, de projectleider van Pharos.

Interview