en
Impact

 Wim Post

Wim Post Programma manager

Nicolaus Mulerius Penning

Deel via:

Mulerius Penning

Henk van den Breemen, gen. b.d. heeft op donderdag 9 november jl. de Nicolaus Mulerius Penning uitgereikt gekregen door Prof. Dr. Sibrand Poppema, de voorzitter het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

De RUG heeft hem de penning toegekend vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de universiteit. In zijn laudatio noemde Poppema onder de meer de inzet van Van de Breemen voor de versteviging van de relatie van de RUG met de Mayo Clinic (USA). Mede door zijn inzet zijn er gasthoogleraren benoemd (Prof. James Kirkland en Prof. Jan van Deursen), vindt er frequente uitwisseling van onderzoeker plaats en heeft het onderzoek naar 'gezond ouder worden' een belangrijke impuls gekregen. In zijn rol als voorzitter van de Raad van Advies van de Noaber Foundation is hij bovendien van belang geweest voor de ontwikkeling van de relaties tussen onze organisatie, de Mayo Clinic en de RUG.

Om hem te bedanken voor dat laatste, was Geert-Jan Baan als bestuurslid van de Noaber Foundation in de gelegenheid hem tijdens de ceremonie kort toe te spreken en hem bijzonder te bedanken voor de rol die hij voor onze organisatie heeft gespeeld. Hij heeft begin 2017 afscheid genomen als voorzitter van de Raad van Advies en plaatsgemaakt voor zijn opvolger: Jan Peter Balkenende.

Wie was Nicolaus Mulerius?

Nicolaus Mulerius (Brugge, 25 december 1564 - Groningen 15 september 1630) was een arts, mathematicus en astronoom en een van de eerste hoogleraren aan de in 1614 opgerichte Academie te Groningen, waarvan hij de vierde Rector Magnificus was. Het vlaggenschip van de Rijksuniversiteit Groningen heet sinds 2002 Nicolaas Mulerius en is in eigendom van de Groninger Studenten Zeilvereniging Mayday. Naast de penning, kreeg Van den Breemen een tocht op het vlaggenschip aangeboden.