en
Ouder-Kind-Computer

 Saskia van Alphen

Saskia van Alphen Programma en investment manager

Versterken eigen regie in Jeugdgezondheidszorg

Deel via:

JGZ Techagenda

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) ontwikkelde samen met TNO Jeugd de ‘Techagenda’ voor de Jeugdgezondheidszorg. Doel van deze agenda is het bevorderen van samenwerking in de JGZ-sector op de inzet van slimme technologie en tools die de eigen kracht van ouders en jongeren versterken. Noaber Foundation stelt een impact donatie beschikbaar om een impuls te geven aan het realiseren van de JGZ Techagenda.

JGZ wil zoveel mogelijk inzetten op eigen regie om op die manier optimale begeleiding te bieden aan gezinnen die het hard nodig hebben en de eigen kracht van ouders en jongeren te versterken. Er worden daarvoor interessante en zinvolle innovaties/tools/apps ontwikkeld. Deze blijven echter in veel gevallen alleen maar lokaal of regionaal bekend of gebruikt. Een digitaal platform zal de kennis en innovatiekracht uit de regio’s verbinden. Als dat gebeurt kunnen meer ouders en jongeren beter worden ondersteund en zelf de regie nemen. Zij vinden er onder meer informatie over apps en modules voor zelfmanagement. Ook kunnen ze er - wellicht - toegang krijgen tot hun digitale dossier. Professionals worden via het platform ondersteund in evalueren en het nemen van besluiten doordat er koppelingen worden gemaakt met data uit digitale dossiers met JGZ-richtlijnen en sociale kaart. En ten slotte zullen beleidsmakers op het platform terecht kunnen om bestaand of gewenst beleid te onderbouwen en benchmarken.

Bondgenootschap
De ambities van de JGZ Techagenda zijn groot. Er zijn meerdere bondgenoten zoals TNO Jeugd, VeiligheidNL en Stichting Opvoeden.nl betrokken bij het vormgeven van de JGZ Techagenda. Paula Zwijgers, projectleider van de JGZ Techagenda: “We nodigen nadrukkelijk ook alle JGZ-organisaties uit om de ambities nader uit te werken in concrete acties. De ervaring uit de praktijk en kennis van de lokale situaties hebben we nodig om samen grootschalige impact te hebben op het veilig en gezond opgroeien van kinderen.”

Meer informatie?
Heb je vragen of wil je meedenken over de JGZ Techagenda? Neem contact op met NCJ-adviseur Paula Zwijgers.

Over de JGZ Techagenda