en
Impact

 Wim Post

Wim Post Programma manager

Impact

Deel via:

Noaber Impact Rapport 2017

Impact management is belangrijker dan impact meten. Dit is de eerste zin uit ons Impact Rapport 2017. Omdat impact management gaat over het vertalen en realiseren van onze missie in doelstellingen, rekening houdt met de stakeholders en ons helpt beslissingen te nemen over de inzet van ons 'complete kapitaal': mensen, netwerken en financiële middelen.

Onze missie is als volgt verwoord: driving change, improving health. De vraag is dus hoeveel impact we hebben: wat er verandert en of gezondheid verbetert door de projecten en de participaties waar we bij betrokken zijn. 

Wat hebben we onder meer vastgesteld? We noemen een paar zaken. We willen bijdragen aan 'positieve gezondheid'. 61-65% van onze bestedingen hebben betrekking op lichaamsfuncties, dagelijks functioneren en kwaliteit van leven. Om maar wat te noemen.

En wat veranderen we? 39-45% van de projecten en participaties verhogen de productiviteit, verbeteren de efficiëntie en verminderen de consumptie van professionals en organisaties in de gezondheidszorg.

Overigens, wat dit laatste betreft: we hebben vastgesteld dat meer dan 7,7 miljoen burgers of patiënten met oplossingen te maken krijgen die door onze projecten en participaties worden ontwikkeld, dat 180 duizend professionals ermee werken in 750 organisaties (van ziekenhuizen tot en met zorggroepen).

Omdat veranderingen ook moeten worden geaccepteerd door bijvoorbeeld de belangrijkste stakeholders, gaan we ook na of er letterlijk actief op acceptatie wordt gestuurd. Gelukkig blijkt dat het geval te zijn: in meer dan 70% van de gevallen is dat zo.

Ten slotte de laatste vraag: doen wij ertoe. Hebben we een echte toegevoegde waarde? We hebben het nagegaan en konden vastellen dat we - om maar wat te noemen - voor 87% van de organisaties waar we bij betrokken zijn actief concrete verbindingen binnen en buiten ons netwerk hebben gelegd. Bovendien hebben we bij 70% van hen een formele rol. Soms als lid van de raad van commissarissen, in andere gevallen als lid van een klankbordgroep.

Een indruk van het hele rapport en wat meer achtergronden staat op deze website.

Impact Rapport 2017

Voor meer informatie over het rapport kun je contact opnemen met Wim Post.

ISSUU versie Impact Rapport 2017