en
Actueel

 Maarten Fischer

Maarten Fischer Programma manager

Congres over 'De eerste 1000 dagen'

Deel via:

Congres over 'De eerste 1000 dagen'

Op 5 april organiseert de Vereniging Arts en Leefstijl een congres over ‘De eerste 1000 dagen’. Met de eerste 1000 dagen wordt de tijd tussen de bevruchting en pakweg de tweede verjaardag van een kind bedoeld. De effecten van voeding en leefstijl in deze periode op de kans op chronische ziekten later in het leven zijn indrukwekkend! 

De groeiende aandacht voor leefstijl, demedicalisatie en de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) onder huisartsen maakt dit een zeer actueel en relevant thema. Wetenschappelijk bewijs vanuit verschillende hoeken (o.m. biologie, voortplantingsgeneeskunde, verloskunde, gynaecologie en kindergeneeskunde) zullen de revue passeren en de deelnemer aan het congres verrassen.

Er zalook volop aandacht zijn voor discussie over het bereiken van de doelgroep en de vraag bij wie de verantwoordelijkheid van de 1000-dagen zorg ligt. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met maatschappelijke, sociale en ethische ontwikkelingen. En dat alles vanuit een praktische insteek: wat kunnen artsen morgen direct in hun eigen spreekkamer met deze informatie doen? Die vraag beantwoorden de (internationale) sprekers de hele dag door. 

De plenaire lezingen worden verzorgd door: Tessa Roseboom, Régine Steegers, Annemieke Hoek, Marcel van de Berg, Eline van de Beek, Lucilla Poston, Jaap Seidell en Hafez Ismaili Mhamdi

Het nascholingsaanbod is dit jaar erg breed. Om u een indruk te geven zijn er onder meer bijdragen over: het preconceptieconsult, gezonde voeding voor zwangeren, leefstijl en vruchtbaarheid, hyperemesis gravidarum, diabetes gravidarum, het vaginaal microbioom, stoppen/niet beginnen met roken, smaakontwikkeling, kinderobesitas, borstvoeding, voedselintroductie, de moeilijke eter en early life stress.

Voor het volledige programma en om u in te schrijven, verwijzen wij u naar de website van het congres

website congres

Als Noaber Foundation zijn we nauw betrokken bij de missie en het werk van de Vereniging Arts en Leefstijl. Voor meer informatie over onze betrokkenheid kunt u contact opnemen met Maarten Fischer die als programma manager verantwoordelijk is voor ons 'leefstijlprogramma'.