RSIN-nummer
850119659

KvK-nummer
51668874

Vestigingsadres
Zonneoordlaan 17
6718 TK Ede 

Telefoonnummer
0318-xx xxx xx

E-mailadres
info@noaber.com

Bestuur
Het Bestuur van de Noaber Foundation bestaat uit:

Prof. Dr. J.P. (Jan Peter) Balkenende - voorzitter
Prof. Dr. E. (Egbert) Dijkgraaf - lid
G.G.J. (Rutger) Baan - lid
A.J.H. (Annelies) van Veldhuizen-Baan - lid

Oprichter

J.G.P. (Paul) Baan

Beloningsbeleid
Conform de statuten ontvangen de leden van het Bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en een niet overmatig vacatiegeld.

Beleid en Bestedingen
Voor wat betreft de doelen, het beleid en de bestedingen van de Stichting, verwijzen wij naar het recente Jaarverslag en deze website.

Beleidsplan