Zelfstandigheid

Actief leven

Wonen
Zelfmanagement
Informele zorg

 

 

 

 

Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren, zonder afhankelijk te zijn van professionele dienstverlening. In de Nederlandse samenleving heeft zich daarbij in relatief korte tijd een opmerkelijke verschuiving voorgedaan. Een paradigma shift die samenhangt met een culturele verschuiving, maar die ook vanuit sociaal-economisch en politiek perspectief wordt ingegeven. Door toenemende vergrijzing en ontgroening nemen de kosten van de gezondheidszorg bij ongewijzigd beleid exponentieel toe.

Daarnaast zien de opkomst van consumententechnologie: technologische toepassingen die mensen kunnen ondersteunen in hun zelfstandig functioneren, zoals medische applicaties, wearables, toepassingen voor zelfmonitoring, communicatie-technologie, domotica, robotica. Dergelijke technologieën worden in hoog tempo ontwikkeld en zijn aantrekkelijk en financieel laagdrempelig.

Met deze ontwikkeling ontstaat een vervlechting met de traditionele zorgpraktijk en dat gaat gepaard met nieuwe uitdagingen voor zorgaanbieders. Zo lang mogelijk zelfstandig functioneren, ook met toenemende beperkingen, doet ook een (ander) appel op mantelzorg en andere vormen van informele ondersteuning. Mensen zijn door verschraling van verzekerde zorg in toenemende mate aangewezen op elkaar, wat ook leidt tot nieuwe vormen van gemeenschapszin en zich materialiseert in burgerinitiatieven.

 

 • kwetsbare burgers
 • Zelfstandig wonen en leven
 • Informele ondersteuning en zorg
 • Zelfmanagement

 • Coping compententies
 • Arbeidsparticipatie
 • Sociale participatie
 • Afname zorgconsumptie

 

 • Niet alleen medisch maar - ook - holistisch
 • Aandacht voor specifieke doelgroepen (b.ouderen en lage SES)
 • Belang van (keten)integraties
 • Zoeken naar evidence (based) en lange termijn effecten

 


© 2017 Noaber Foundation|

|ontwerp en realisatie