Vitaliteit

Gezond leven

Bewustwording
Vroegdiagnose
Preventie

 

 

 

 

Het bevorderen van de vitaliteit van mensen verkleint de kans op schade aan de gezondheid. Het stelsel van de verzekerde zorg is daar echter niet op (in)gericht. Immers, de zorgverzekeringswet is een schadeverzekering die slechts de kosten dekt van die medische interventies die gericht zijn op de behandeling  van ziekte en gebrek. De wet langdurige zorg en de wet maatschappelijke ondersteuning zijn gericht op de vergoeding van medische zorg, verpleging en ondersteuning aan mensen die door hun beperkingen niet volledig zelfstandig kunnen functioneren. Zij treden pas in werking als afhankelijkheid van professionele hulp noodzakelijk is.

Door deze oriëntatie op schade in plaats van het voorkomen daarvan en door het ontbreken van vergoedingen voor preventie, verdient het thema vitaliteit onze aandacht.

Het ontbreken van structurele financiering vanuit de collectieve verzekering vraagt dan ook om alternatieve, nieuwe businessmodellen voor nieuwe vormen van dienstverlening.

Met de innovaties die wij ondersteunen, willen we bijdragen aan de gewenste verschuiving van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Dit betekent dat we creatief moeten zijn en buiten de gebaande paden moeten denken en doen.

Creativiteit is ten slotte ook geboden om doelgroepen te bereiken waar de meeste gezondheidswinst is te behalen: Bijvoorbeeld ouderen en mensen in de lage sociaal-economische klasse.

 

 • Gezonde burgers die gezond moeten blijven
 • Gezondheidsbewustwording
 • Vroeg-diagnostiek en gezondheidsrisico detectie
 • Leefstijl en directe leefomgeving

 

 • Gezond gedrag
 • Fysieke gezondheid
 • Mentale gezondheid
 • Arbeidsparticipatie
 • Sociale participatie

 

 • Niet alleen medisch maar - ook - holistisch
 • Aandacht voor specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld ouderen en lage SES)
 • Belang van (keten)integraties
 • Zoeken naar evidence (based) en lange termijn effecten

 


© 2017 Noaber Foundation|

|ontwerp en realisatie