Elkaar versterken

Noaber Foundation
Postbus 20
6741 AK Lunteren

Dorpsstraat 14
6741 AK Lunteren

RSIN / fiscaalnummer:
818915572

Telefoonnummer:
0318-59 64 00

e-mailadres:
info@noaber.com

Noaber Foundation

Filantropie is een van oorsprong Grieks woord dat 'liefde voor de mensheid' betekent; in de zin van het zorgen voor, voeden, verbeteren of het vergroten van de levenskwaliteit of het ontwikkelingspotentieel van mensen. Noaber Foundation gedraagt als 'venture philanthropist'. Dit betekent dat er op een bedrijfsmatige manier wordt gekeken naar de activiteiten waarbij de organisatie actief betrokken wil zijn.


MISSIE

De missie van de Noaber Foundation is gerelateerd aan haar naam. In het dialect dat in Oost- en Noord-Nederland wordt gesproken, noemt men de ‘naaste buur’ zijn of haar ‘noaber’. Het hébben van ‘noabers’ en het zíjn van ‘noaber’ schept verplichtingen en mogelijkheden hulp en ondersteuning te bieden en betrokkenheid te tonen in het geval dit nodig is of gewenst. Dit wordt ‘noaberschap’ genoemd. En ‘noaberschap’ wordt niet alleen reactief getoond als antwoord op de vraag “wilt u mij helpen”. Er is ook en proactieve houding die zegt: “kan/mag ik u helpen”!  Dat daarnaast het begrip 'filantropie' in de naam wordt gevoerd, past in de traditie van de oorspronkelijke betekenis van dat woord.

Noaber Foundation zoekt samenwerking en wil en kan hulp, ondersteuning en betrokkenheid bieden in die gevallen waar dat mogelijk is en gewenst, reactief én proactief! En dan vooral op die terreinen van de samenleving waarin transformaties noodzakelijk en innovaties daarvoor instrumenteel zijn. Deze veranderingen en innovaties zijn daarbij altijd interdisciplinair van aard zijn en gericht op duurzame impact.

DOEL

Noaber Foundation ondersteunt reactief en proactief initiatieven die op een duurzame wijze transformaties in de samenleving tot stand brengen en als gevolg daarvan impact hebben. Over het algemeen zal het daarbij gaan om initiatieven die inhoudelijk zijn gericht op het onderwerp gezondheid waarbij informatietechnologie een belangrijke rol speelt.

Het realiseren van deze missie en het nastreven van dit doel, gebeurt zonder winstoogmerk en met het oog op het algemeen maatschappelijk welzijn.

MIDDELEN

Om deze doelstelling te bereiken zal de Noaber Foundation op een actieve wijze 'compleet kapitaal' verstrekken aan projecten en organisaties die voornamelijk actief zijn binnen de 'driehoek' gezondheid, innovaties en informatietechnologie. Dat wil zeggen:

  • financieel kapitaal in de vorm van donaties
  • sociaal kapitaal: het Noaber Netwerk maar ook de netwerken van de daarbuiten
  • menselijk kapitaal: bijvoorbeeld in de vorm van bestuursfuncties
  • kennis kapitaal: de ervaring en de kennis die is opgedaan

methoden

Noaber Foundation kiest er voor samenwerkend, actief en bedrijfsmatig te opereren. Dit betekent concreet dat er sprake zal zijn van een grote betrokkenheid en het hanteren van strakke monitoring-procedures.

projecten

Noaber Foundationis actief betrokken bij verschillende soorten projecten: toegepast en evaluatie onderzoek binnen de focus van gezondheid, innovaties en in een aantal gevallen ook de toepassing van ict. Onderzoek dat betrekking heeft op ontwikkelingen in de branche, waaronder ook een leerstoel wordt gerekend.

iMPACT

In de loop van 2015 is een onderzoek afgerond naar de lange termijn impact van een 60-tal projecten van Noaber Foundation in de periode 2003-2012. De resultaten en conclusies van dit onderzoek vindt u hierbij in een aantal slides:

 

BESTUUR

RAAD VAN ADVIES

Oprichter en STRATEGISCH ADVISEUR

SPECIALE ADVISEURS

BELONINGSBELEID

De leden van het Bestuur ontvangen voor door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten. De leden van de Raad van Advies ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden een niet-bovenmatige vacatievergoeding alsmede een vergoeding voor de gemaakte onkosten.

STAF

De Stichting Noaber Foundation heeft geen personeel in dienst. Het Bestuur en de Raad van Advies worden ondersteund door de medewerkers van Noaber Services B.V., een serviceorganisatie die ook een aantal andere organisaties uit het Noaber Netwerk ondersteunt. De salarissen van de medewerkers van Noaber Services B.V zijn afgestemd op hun verantwoordelijkheden en marktconform. Geen van de salarissen overstijgt de 'Balkenende-norm'.

DIRECTIE

STAF

Downloads

Voor meer gedetailleerde informatie, kunt u gebruik maken van de onderstaande downloads

Jaarverslagen download 2011 download 2012 download 2013 download 2014 download 2015

Beleidsplan download PDF

Jaarverslag 2015 download PDF

Nieuws


Fatal error: Call to a member function fetchAll() on a non-object in /home/noaber/domains/noaber.com/public_html/libs/PXL/SQL.php on line 239