Elkaar versterken

Eleven Flowers Fund
Postbus 20
6740 AA Lunteren

Dorpsstraat 14
6741 AK Lunteren

RSIN / fiscaalnummer:
815565033

Telefoonnummer:
0318-59 64 14

e-mailadres:
hgijsber@noaber.com

Eleven Flowers Fund

Je zult maar jong zijn en een chronische aandoening hebben. Of je groeit op in een achterstandssitiuatie als gevolg van financiële problemen. Er zijn projecten die zich richten op die - soms zelfs met elkaar samenhangende - problematieken. Het Eleven Flowers Fund heeft een bijzondere interesse voor projecten die 'hier wat aan doen': vernieuwend, projectmatig en ondernemend.


focus

De projecten waaraan het Eleven Flowers Fund zich verbindt, verbeteren de positie en toekomstmogelijkheden voor jongeren met een (chronische) aandoening en/of verkerend in een achterstandsituatie. Daarbij ligt het accent op gezondheid en zorg. De projecten worden altijd uitgevoerd in Nederland. Het bestuur heeft echter een bijzondere belangstelling voor projecten in Midden Nederland.

visie

Het Eleven Flowers Fund kiest ervoor naar jongeren te kijken vanuit drie perspectieven: het probleem dat ze ervaren, hun mogelijke ontwikkeling en het burgerschap waartoe zij zijn geroepen. Dit betekent dat er moet worden gestreefd naar het 'maken' van een 'inclusieve samenleving' die...

 • Verscheidenheid verwelkomt…
 • Verschillen respecteert…
 • Trots is op mensen die betrokken (willen) zijn…
 • Duurzame en vriendschappelijke relaties tussen mensen stimuleert…
 • Variatie organiseert…
 • Deelname stimuleert…

En dat alles in alle facetten van het leven, waaronder…

 • School
 • Werk
 • Vrije tijd
 • Geloof
 • Cultuur

Kortom: het Eleven Flowers Fund verstaat onder 'inclusieve jongeren', mensen die schepselen zijn die door God en naar Zijn beeld zijn geschapen en die als gewaardeerde burgers deel uitmaken van de samenleving en die daaraan een eigen en unieke bijdrage moeten kunnen leveren.

NOABER NETWERK

Stichting Eleven Flowers Fund maakt deel uit van het Noaber Netwerk dat bestaat uit de volgende organisaties met elk een eigen focus. Binnen het Noaber Netwerk wordt waar mogelijk samengewerkt bij de activiteiten. Deze samenwerking wordt door het bestuur van Eleven Flowers Fund gestimuleerd.

Organisatie Focus
Noaber Philanthropy Gezondheid & Innovaties
Noaber Ventures Gezondheid & Innovaties
Eleven Flowers Fund Gezondheid & Jongeren
Ambitus Foundation Gezondheid & Muziek
VitaValley Gezondheid  & Innovaties
The Owls Foundation Innovaties & Doorbraakprocessen

Bestuur

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen conform de bepalingen in artikel 4.5 van de statuten, d.d. 6 februari 2006, voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Van een onkostenvergoeding wordt door de bestuursleden in de praktijk geen gebruik gemaakt.

 

Downloads

Voor meer gedetailleerde informatie, kunt u gebruik maken van de onderstaande downloads

Jaarverslag download PDF

Jaarverslagen download 2012 download 2013 download 2014

Beleidsplan download PDF

Jaarverslag 2015 download PDF

Nieuws


Fatal error: Call to a member function fetchAll() on a non-object in /home/noaber/domains/noaber.com/public_html/libs/PXL/SQL.php on line 239