Elkaar versterken

Noaber Ventures
Postbus 20
6740 AA Lunteren

Dorpsstraat 14
6741 AK Lunteren

RSIN / fiscaalnummer:
09190400

Telefoonnummer:
0318-59 64 00

e-mailadres:
info@noaber.com

Noaber Ventures

Zijn er projecten die passen binnen onze focus? Gaat het om projecten waarin vooral de vraag speelt hoe kennis of het idee naar de markt wordt gebracht? Wat er nodig is een zinvol idee dat impact zal hebben zodanig op te schalen dat velen ervan kunnen profiteren en de maatschappelijke waarde groot is? Vaak is dat geld. Maar dat niet alleen. Er is ook kennis en ervaring voor nodig. Het kan daarbij belangrijk zijn geïntroduceerd te worden te andere, bredere, desnoods internationale netwerken. Kortom, het kan schelen als er 'compleet kapitaal' beschikbaar is. Uiteraard nadat zorgvuldige procedures zijn gevolgd nadat is gebleken dat er kansen zijn en er sprake is van overkomsten wat betreft de focus.


MISSIE

De missie van de Noaber Ventures is gerelateerd aan haar naam. In het dialect dat in Oost- en Noord-Nederland wordt gesproken, noemt men de ‘naaste buur’ zijn of haar ‘noaber’. Het hébben van ‘noabers’ en het zíjn van ‘noaber’ schept verplichtingen en mogelijkheden hulp en ondersteuning te bieden en betrokkenheid te tonen in het geval dit nodig is of gewenst. Dit wordt ‘noaberschap’ genoemd. En ‘noaberschap’ wordt niet alleen reactief getoond als antwoord op de vraag “wilt u mij helpen”. Er is ook en proactieve houding die zegt: “kan/mag ik u helpen”!  Dat daarnaast het begrip 'filantropie' in de naam wordt gevoerd, past in de traditie van de oorspronkelijke betekenis van dat woord.

Noaber Ventures zoekt samenwerking en wil en kan hulp, ondersteuning en betrokkenheid bieden in die gevallen waar dat mogelijk is en gewenst, reactief én proactief! En dan vooral op die terreinen van de samenleving waarin transformaties noodzakelijk en innovaties daarvoor instrumenteel zijn. Deze veranderingen en innovaties zijn daarbij altijd interdisciplinair van aard zijn en gericht op duurzame impact.

DOEL

Noaber Ventures investeert in initiatieven die op een duurzame wijze transformaties in de samenleving tot stand brengen en als gevolg daarvan impact hebben. Over het algemeen zal het daarbij gaan om initiatieven die inhoudelijk zijn gericht op het onderwerp gezondheid waarbij informatietechnologie een belangrijke rol speelt.

MIDDELEN

Om deze doelstelling te bereiken zal de Noaber Ventures op een actieve wijze donaties verstrekken aan projecten en organisaties die voornamelijk actief zijn binnen de 'driehoek' gezondheid, innovaties en informatietechnologie. Daarbij is er een bijzonder belangstelling voor die initiatieven die worden geconfronteerd met de zogeheten 'commercialization gap'.

METHODEN

Noaber Ventures kiest er voor samenwerkend, actief en bedrijfsmatig te opereren. Daarvoor is 'compleet kapitaal' beschikbaar. Dat wil zeggen:

  • financieel kapitaal in de vorm van investeringsmiddelen
  • sociaal kapitaal: het Noaber Netwerk maar ook de netwerken daarbuiten
  • menselijk kapitaal: bijvoorbeeld in de vorm van bestuursfuncties
  • kennis kapitaal: de ervaring en de kennis die is opgedaan

BESTUUR

RAAD VAN ADVIES

Oprichter en STRATEGISCH ADVISEUR

SPECIALE ADVISEURS

BELONINGSBELEID

De leden van het Bestuur ontvangen voor door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten. De leden van de Raad van Advies ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden een niet-bovenmatige vacatievergoeding alsmede een vergoeding voor de gemaakte onkosten.

STAF

De Stichting Noaber Foundation heeft geen personeel in dienst. Het Bestuur en de Raad van Advies worden ondersteund door de medewerkers van Noaber Services B.V., een serviceorganisatie die ook een aantal andere organisaties uit het Noaber Netwerk ondersteunt. De salarissen van de medewerkers van Noaber Services B.V zijn afgestemd op hun verantwoordelijkheden en marktconform. Geen van de salarissen overstijgt de 'Balkenende-norm'.

DIRECTIE

STAF

Nieuws


Fatal error: Call to a member function fetchAll() on a non-object in /home/noaber/domains/noaber.com/public_html/libs/PXL/SQL.php on line 239