Mensen

Steven van Eijck

Deskundigheid: Adviseur

Steven van Eijck

Special Advisor

Steven van Eijck is voorzitter van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF). Op 21 juni 2011 hebben minister-president Mark Rutte en Steven van Eijck een convenant getekend ‘ruimte voor geven’ voor een structurele samenwerking tussen de regering en de filantropische sector. De SBF is de overkoepelende organisatie van de VFI (goede doelen), FIN (vermogensfondsen), IF (instituut fondsenwerving) en het CIO (kerken). September 2012 ondertekenden de staatssecretarissen van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Financiën en de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie de gezamenlijke ‘Visie op toezicht en verantwoording in de filantropische sector’.

Nevenfuncties:
Special Advisor

Terug naar overzicht

© 2017 Noaber Foundation|

|ontwerp en realisatie