Mensen

Onze mensen

Ons Noaber Netwerk bestaat uit organisaties maar vooral ook uit mensen.

Het gaat daarbij om Bestuurders, leden van Raden van Advies, specialistische Adviseurs en medewerkers van Noaber Services, de organisatie die diensten verleent aan het Noaber Netwerk. Het betreft mensen met een brede ervaring en kennis van zaken, methoden en ontwikkelingen. Zij werken samen om impact te realiseren.

Noaber Partners

  • Noaber Foundation
  • Noaber Ventures

Innovatieagenda

  • Vitaliteit
  • Zelfstandigheid
  • Processen
  • Condities

Tim Mulder

Sluiten Tim Mulder Investment Manager Impact Investments Lees meer

Prof. Dr. Jan Peter Balkenende

Sluiten Prof. Dr. Jan Peter Balkenende Chairman Chairman Lees meer

Daniëlle Glasmeier

Sluiten Daniëlle Glasmeier Secretaresse Ondersteuning Lees meer

Johanna Noom

Sluiten Johanna Noom Programma Manager Program manager Lees meer

Steven van Eijck

Sluiten Steven van Eijck Special Advisor Adviseur Lees meer

Geert Jan Baan

Sluiten Geert Jan Baan Bestuur bestuur Lees meer

Wim Heijting

Sluiten Wim Heijting Raad van Advies Raad van Advies Lees meer

Mineke Baan-Pas

Sluiten Mineke Baan-Pas Bestuurslid bestuur Lees meer

Tim Dolman

Sluiten Tim Dolman Investment manager ondersteuning investment management Lees meer

Berdine Preuter

Sluiten Berdine Preuter Secretaresse ondersteuning Lees meer

Mirjam Kramer

Sluiten Mirjam Kramer Office Manager ondersteuning Lees meer

Gerard Honkoop

Sluiten Gerard Honkoop Voorzitter Stichting Noaber Philanthropy raad van advies Lees meer

Peter Haasjes

Sluiten Peter Haasjes Investment manager ondersteuning fondsmanagement Lees meer

Paul Baan

Sluiten Paul Baan Strategic Advisor bestuur Lees meer


© 2017 Noaber Foundation|

|ontwerp en realisatie