Processen

Efficiency
Consumptie
Productiviteit

Smart Delivery

Soms zijn zelfredzaamheid en informele hulp en ondersteuning ontoereikend om bijvoorbeeld zelfstandig te kunnen functioneren. Waar mensen vanwege ziekte of gebrek aangewezen zijn op professionele dienstverlening en ondersteuning, moet deze beantwoorden aan algemeen aanvaarde normen van kwaliteit en veiligheid en betaalbaar en toegankelijk te zijn.

Professionele dienstverlening moet daarbij 'proportioneel' zijn (niet meer en niet minder dan nodig), moet maximaal aan sluiten bij de behoeften en omstandigheden van de zorgvrager en vergt dus een persoonlijke aanpak die ruimte schept voor zingeving en volwaardig leven.

Dit stelt hoge eisen aan dienstverlenende organisaties en de professionals die daarin werkzaam zijn en tevens aan de inrichting en instrumenten binnen de werkprocessen.

Zorgorganisaties moeten daarnaast ook beschikken over een expliciet strategisch innovatiebeleid, waarmee zij anticiperen op en zich continu aanpassen aan de behoeften van mensen, de verschuivingen en nieuwe uitdagingen in hun context en de wijze waarop zij hun dienstenportfolio zo optimaal mogelijk kunnen inzetten. 

 

Kwetsbare mensen als cliënt/patiënt en hun professionele zorgverleners

 • vanuit beleving en in overeenstemming met de wensen van de zorgvrager

 • zo dicht mogelijk bij de zorgvrager

 • met ontsluiting en gebruik van (big) data

 

 • Kostenefficiency

 • Productiviteit

 • Zorgconsumptie

 

 

 • Digitale vaardigheden

 • Van de derde naar de tweede naar de eerste lijn

 • Niet alleen medisch, maar (ook) holistisch

 • Aandacht voor specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld ouderen en lahe SES)

 • Belang van (keten)integraties

 • Zoeken naar evidence (based) en lange termijn effecten

 


© 2017 Noaber Foundation|

|ontwerp en realisatie