Innovatieagenda

Gezond ouder worden

Onze innovatie agenda en onze criteria

Een van de grote uitdagingen die we als samenleving hebben, is het beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar houden van de gezondheidszorg. Mede als gevolg van de ontwikkelingen in de medische wereld en de omstandigheden waarin we leven, neemt onze levensduur toe. Om allerlei redenen willen we graag dat deze toename ook gepaard gaat met een verlenging van de levenskwaliteit: we willen graag zo lang mogelijk gezond blijven. Dat is voor onszelf prettig; het is ook wat betreft de kosten van belang. Dit vraagt om innovaties. Onder meer op het gebied van preventie maar ook op het gebied van zorgprocessen.Bij die innovaties kan de toepassing van informatietechnologie een belangrijke - ondersteunende - rol spelen. Door dit zo te formuleren, hebben we onze focus gedefinieerd: het gaat ons vooral om innovaties op het gebied van gezondheid, waarbij ict een bepaalde rol speelt.

Mocht u interesse hebben in samenwerking met onze organisaties, vragen wij u de criteria die wij bij onze afwegingen hanteren, nader te bestuderen.


Vitaliteit X

Gezond leven

We weten uit onderzoek dat het van belang is gezond te leven als we gezond oud willen worden. Simpel gezegd: we moeten proberen te voorkomen dat we ongezond, ziek, worden. We moeten onze vitaliteit koesteren. Daar kunnen we wat aan doen door er een gezonde levensstijl op na te houden. Dat betekent onder meer: voldoende bewegen, het voorkomen van stress en het eten van gezond voedsel. Daar moeten we ons van bewust zijn en rekening mee willen houden. Natuurlijk betekent dit dat we onze gezondheidsrisico's moeten kennen en aan preventie doen. Vroegdiagnostiek kan daarbij van dienst zijn. De toepasssing van informatietechnologie kan daarbij ondersteunend zijn. 

Het gaat in dit deel van de agenda dus om 'mensen-in-het-algemeen'. We zouden ook kunnen zeggen: de hele (Nederlandse) bevolking. Omdat dat wel heel breed is, én omdat er groepen zijn voor wie het streven naar vitaliteit voorál van belang is, hebben we vooral 'interesse' in bijvoorbeeld: ouderen, mensen met beperkingen en hen die een lagere sociaal-economische status hebben.

 

lees meer >


Zelfstandigheid X

Actief leven

Natuurlijk, het kán zo zijn dat mensen kwestbaar zijn geworden! Het leven eist zijn tol en er ontstonden ziekten, een en soms meerdere chronische aandoeningen. Een gevolg kan zijn dat een deel van zelfstandigheid moet worden ingeleverd. Mensen worden afhankelijk van hulp: van formele en informele zorg. En in het uiterste geval worden ze opgenomen in een instelling die de zorg geheel op zich neemt. Dit brengt hoge kosten met zich mee. Maar, en dat is minsten even belangrijk, het betekent ook een (langzaam) verlies van de zo lang gekoesterde zelfstandigheid.

In dit deel van onze innovatieagenda richten we ons op het behoud van zelfstandigheid. Daarbij speelt het begrip 'actief leven' een belangrijke rol. Uit allerlei onderzoek weten we dat het erg belangrijk is zo lang als maar mogelijk zinvolle activiteiten te blijven ontplooien en zoveel mogelijk zelf de regie te voeren over het leven, inclusief de aandoeningen die men heeft. 

 

lees meer >


Processen X

Smart Delivery

En dan gebeurt het: mensen krijgen te maken met mensen die hen ondersteunen in hun kwestbaarheid. Dat kunnen professionals zijn, dokters, psychologen, verpleegkundigen etc., maar ook mensen om hen heen, familie, buren, mensen uit de kerk etc. De belangrijkste vraag die dan geldt, luidt: wordt de hulp op een slimme, handige, plezierige, deskundige en toegankelijke manier 'geleverd'. En is het nog betaalbaar? Er zijn meer dan genoeg uitdagingen de processen die deze relaties vormgeven, stroomlijnen en uitwerken blijvend te vernieuwen. 

In dit deel van de innovatieagenda gaat het daarover. Over de toepassing van ICT die de processen ondersteunen. Die vitaliteit en zelfstandigheid verbeteren.

 

lees meer >


Condities X

Condities

Innovaties bedenken is één ding, ze implementeren is iets anders. Dat vraagt overtuigingskracht, zoeken naar bewijs dat iets werkt, bereidheid om te veranderen en te gebruiken, financierings- en betaalmodellen, invoeringsmethoden en - strategieën en nog veel meer. Bovendien daagt het uit tot allerlei ethische bezinningen. Het zou vreemd zijn als we onze agende geen hoofdstuk hadden opgenomen die aan deze en dit soort zaken aandacht besteedt.

In dit deel van de innovatieagenda gaat het daardan ook over. Over de condities waaronder innovaties worden geïplementeerd. En over ethische overwegingen.

lees meer >


© 2017 Noaber Foundation|

|ontwerp en realisatie