Disclaimer

Rechten

Stichting Noaber Foundation, Stichting Noaber Philanthropy, Noaber Ventures, Stichting Eleven Flowers Fund, Stichting Ambitus Foundation, Stichting the Owls Foundation en Stichting VitaValley, hierna te noemen Noaber Netwerk hebben Noaber Services B.V. de opdracht gegeven deze website te ontwikkelen en te onderhouden. Noaber Netwerk verleent u hierbij toegang tot www.noaber.com ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Noaber Netwerk behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Noaber Netwerk en Noaber Services spannen zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor op de Website eventueel opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Noaber Services B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten Noaber Services B.V. 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Noaber Services B.V. die daartoe van de organisaties die deel uitmaken van het Noaber Netwerk toestemming heeft gekregen.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Noaber Services B.V. , behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 


© 2017 Noaber Foundation|

|ontwerp en realisatie