Condities

Randvoorwaarden

Modellen
Strategieën
Ethiek

 

 

Innoveren in de zorg is ingewikkeld. Dit hangt samen met barrières in wet- en regelgeving, het ontbreken van de juiste financiële prikkels voor kwaliteitsverbetering, culturele opvattingen bij burgers en professionals en het gebrek aan ondernemerschap in de sectoren zorg en welzijn.

Wij willen ons daarom niet alleen richten op het stimuleren van innovaties, maar ook op het verbeteren van de randvoorwaarden daarvoor. 

 • Condities die noodzakelijk zijn voor implementatie innovaties
 • Business en financieringsmodellen
 • Implementatie- en opschallingsmodellen
 • Innovatieprocessen
 • Ethische onderwerpen

 • Validaties
 • Acceptatie
 • Vergoedingen
 • Regelgeving

 • Ethiek geïntegreerd
 • Niet alleen medisch maar – ook – holistisch 
 • Zoeken naar evidence (based) en lange termijn effecten
 • Privacy, authenticatie, identificatie


© 2017 Noaber Foundation|

|ontwerp en realisatie